Kontakt

KOMFORT

Usługi Ochrony Osób i Mienia
Usługi Porządkowe
Firma Usługowa
BIURO - ADMINISTRACJA
43-300 Bielsko - Biała
ul. Warszawska 5 pok. 222,223
tel.fax 033 470 02 33
e-mail: komfort.bielsko@wp.pl
e-mail: biuro@komfort-ochrona.pl