Ochrona osób i mienia

Zobacz referencje

     Z dużą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk ofertę Naszej Firmy działającej na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-2036/00

     Oferta nasza obejmuje pełny zakres usług w dziedzinie planowania , organizowania oraz prowadzenia fizycznej ochrony osób i mienia. Kilkuletnie doświadczenie oraz zatrudnieni specjaliści posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia gwarantuje szybkie przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb z zakresu właściwego zabezpieczenia i ochrony , biorąc pod uwagę charakter obiektu , jego lokalizację , obszar , potencjalne zagrożenia , odpowiedzialność i zakres obowiązków.

     Mając na uwadze komfort ( ochrona bielsko ) bezpieczeństwa wszyscy nasi zatrudnieni pracownicy legitymują się zaświadczeniami o niekaralności , posiadają wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danego obiektu , szkolenie stanowiskowe z uwzględnieniem miejsc newralgicznych a następnie podlegają bieżącej kontroli i instruktażom prowadzonym przez doświadczoną kadrę kierowniczą .

Wszystkie działania prowadzone przez naszych pracowników mają na celu szybkie dostosowanie się do potrzeb Państwa wynikających ze stale zmieniających się wymogów w trakcie realizacji umowy.

     Firma Nasza ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone do ochrony mienie reasekurując się polisą ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej co umożliwia Państwu obniżenie stawek ubezpieczenia.

     Pragniemy również Państwa poinformować , że zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( ochrona ) z dnia 27.08.1997r. / Dz.U.123/97 z poźn.zm./ Firma nasza posiada uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

     W przypadku naszej firmy ulgi te są wyjątkowo korzystne i wynoszą około 55 % kwoty faktury netto za wykonane usługi.

     Mając na uwadze wzajemne korzyści zapraszamy do współpracy zapewniając , że dołożymy wszelkich starań aby spełnić Państwa oczekiwania.


     Firma usługowa "KOMFORT" oferuje usługę ochrony mienia obiektów i terenów Waszej firmy w cenie :

      Od 10,50 zł netto za jedną roboczogodzinę ochrony fizycznej w zależności od charakteru obiektu , występujących zagrożeń oraz dodatkowych wymagań klienta.

     Rzeczywisty koszt netto za jedną roboczogodzinę po odliczeniu ulgi we wpłacie na PFRON wyniesie 4,72 zł. / 10,50 zł. - 5,78 zł. /

     Do stawki roboczogodziny dolicza się podatek VAT.

UWAGA !

     Indywidualne wstępne miesięczne koszty wykonania usługi na życzenie Klienta wykonujemy nieodpłatnie.

     Firma udziela ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 55 % wartości faktury netto.


Czytaj więcej