Usługi porządkowe

Zobacz referencje

     Z dużą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk ofertę Naszej Firmy na wykonywanie usług porządkowych.

     Oferta nasza obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości i porządku na obiektach i terenach Kontrahenta uwzględniając charakter i specyfikę obiektów.

     Kilkuletnie doświadczenie oraz zatrudnieni specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje gwarantują szybkie przeprowadzenie kompleksowej analizy potrzeb i wymogów Zleceniodawcy.

     Zatrudnieni przez Naszą Firmę pracownicy posiadają niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik sprzątania, legitymują się wysoką kulturą bycia co ma ogromne znaczenie na obiektach użyteczności publicznej.

     Wszystkie działania prowadzone przez naszych pracowników mają na celu szybkie dostosowanie się do potrzeb Państwa wynikających ze zmieniających się wymogów w trakcie realizacji umowy.

     Realizacja usług podlega stałemu monitorowaniu przez wysoko kwalifikowaną kadrę kierowniczą z wieloletnim doświadczeniem.

     Pragniemy również poinformować że jesteśmy skłonni przejąć dotychczas zatrudnionych przez Zleceniodawcę pracowników na warunkach określonych przez Zleceniodawcę.

      Firma Nasza ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone do usług mienie reasekurując się polisą ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej co umożliwia Państwu obniżenie stawek ubezpieczenia.

      Pragniemy również Państwa poinformować , że zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. / Dz.U.123/97 z poźn.zm./ Firma Nasza posiada uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

     W przypadku naszej firmy ulgi te są wyjątkowo korzystne i wynoszą około 55% kwoty faktury netto za wykonane usługi.

     Mając na uwadze wzajemne korzyści zapraszamy do współpracy zapewniając , że dołożymy wszelkich starań aby spełnić Państwa oczekiwania.Firma usługowa "KOMFORT" oferuje :
usługi porządkowe wewnętrzne i zewnętrzne.

KOSZT
usług porządkowych za 1 m2 powierzchni sprzątanej :


1.Sprzątanie powierzchni wewnętrznych / biurowych , socjalnych , sanitarnych , korytarzy , klatek schodowych itp. / 0,11 zł
2.Mycie okien z ościeżnicami i parapetami / jednostronnie / 1,80 zł
3.Sprzątanie powierzchni wewnętrznych / magazynowych , hal produkcyjnych / 0,08 zł
4.Sprzątanie powierzchni zewnętrznych / dróg , chodników , placów / 0,06 zł
5. Koszenie trawy - niskiej
- wysokiej
0,12 zł
0,18 zł
6. Odśnieżanie schodów, chodników oraz posypywanie piaskiem 2,00 zł


Ceny obejmują sprzęt ,środki czystości potrzebne do wykonania usługi.